Jak działamy:

1 Rezerwacja terminu konsultacji

Image

2 Rozpoznanie schorzenia kończyn dolnych
na podstawie zaświadczenia lekarskiego
lub wywiadu

Image
Image

3 Badanie punktów czułych i zaznaczenie ich na stopie

Image

4Odcisk stopy w piance ( z zaznaczonymi punktami czułymi )

Image

5Przygotowanie odlewu gipsowego

6Obróbka i wymodelowanie odlewu

Image
Image

7Weryfikacja i stworzenie systemu odciążającego punkty czułe

Image

8Dobór odpowiednich materiałów do stworzenia
wkładki w oparciu o schorzenie kończyn dolnych

 

9Dopasowanie wkładki do wcześniej ustalonego
rodzaju obuwia

10Udostępnienie Klientowi oryginalnych gipsowych
odlewów (niezbędnych do przyszłych korekt
obecnych wkładek lub stworzenia nowych dla innego rodzaju obuwia

Image