Inne dolegliwości

Innymi uciążliwymi dolegliwościami wynikającymi z zachwiania neutralnej pozycji kończyn dolnych mogą być m. in.:

  • bóle krzyżowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
  • zwyrodnieniowe bóle stawu biodrowego,
  • zwyrodnieniowe bóle stawów kolanowych

Precyzyjnie zaprojektowane indywidualne wkładki firmy “Comfort Ortho JKB” doskonale niwelują wszelkie dolegliwości wynikające z nieprawidłowej postawy, zapewniając dodatkowe wsparcie w leczeniu schorzeń układu kostnego.

Inne dolegliwości

Innymi uciążliwymi dolegliwościami wynikającymi z zachwiania neutralnej pozycji kończyn dolnych mogą być m. in.:

  • bóle krzyżowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
  • zwyrodnieniowe bóle stawu biodrowego,
  • zwyrodnieniowe bóle stawów kolanowych

Precyzyjnie zaprojektowane indywidualne wkładki firmy “Comfort Ortho JKB” doskonale niwelują wszelkie dolegliwości wynikające z nieprawidłowej postawy, zapewniając dodatkowe wsparcie w leczeniu schorzeń układu kostnego.